MapSwipe

Se svým mobilním telefonem se můžete podílet na pomoci komunitám po celém světě.

Po celém světě jsou miliony lidí zasaženi katastrofami, nemocemi a konflikty. Záchranné složky pracující s těmito komunitami často musí pokrýt velké oblasti, ale chybí jim potřebná data pro účinnou a efektivní reakci. Skrz MapSwipe dobrovolníci přesně určují, kde se nachází nezbytná unfrastruktura a populace, což umožňuje maperům soustředit se pouze na oblasti, kde vědí, že je potřeba zmapovat objekty.

MapSwipe je mobilní aplikace, ve které může kdokoliv editovat a která dělá mapování na celém světě více koordinované a efektivní. Dobrovolníci "svajpují"-přetahují prstem satelitní fotky a vyhledávají objekty (např. budovy, silnice, vodní cesty atd.) a ťuknou na obrazovku, když je lokalizují. Každý set fotek je zobrazen minimálně třemi různými osobami, aby byl vytvořen mechanismus vnitřní validace výsledků. Věříme, že kdokoliv a kdekoliv by měl být schopen přispívat do projektu Missing Maps.

...

Toto by byla moc velká oblast na zmapování.

...

Toto je výsledek z MapSwipe. Mnohem lepší.

Jak používat MapSwipe

MapSwipe je velmi intuitivní. Mapeři postupují podle těchto kroků:

  1. Vyberte si svou 'misi'. U každé mise je označeno, co má být zaznamenáno (např. budovy a silnice).
  2. Přejeďte po displeji doleva pro zobrazení další dlaždice.
  3. Klikněte na čtverec jednou pro označení prvku. Čtverec se označí zeleně.
  4. Klikněte dvakrát, pokud si nejste jisti, ale myslíte si, že se tam nachází nějaký prvek. Čtverec se označí oranžově.
  5. Klikněte třikrát pro označení špatného / chybějícího snímku nebo překrytí mraky. Čtverec se označí červeně.
...

Od svého spuštění v roce 2015 MapSwipe získal 29 000 uživatelů, kteří zmapovali 600 000 km2 (území větší než je Keňa). MapSwipe je založen na dobrovolnících a je veden komunitou. Jakákoliv organizace nebo mapovací komunita může zažádat o využití MapSwipe, za účelem pomoci s jejich aktivitami na místě. Pro více informací klikněte na MapSwipe website . Pokud chcete zažádat o projekt, napište na.

...