O Missing Maps

Kdo jsme

Missing Maps je projekt vedený skupinou organizací, které se společně snaží vytvořit dostupná mapová data v místech, kde operují humanitární organizace. Každá členská organizace provádí vlastní mapovací aktivity se svými širšími komunitami na základě sdílených pravidel. Missing Maps by nebylo nic bez této spolupráce organizací, komunit a jednotlivců. Pro dosažení tohoto cíle si organizace Missing Maps buduje globální komunitu mapujících, aby mohli podporovat ty, kteří žijí v ohrožených místech. OpenStreetMapa je otevřená mapovací platforma založená na principu dobrovolnictví, která toto vše umožňuje, a která je podporována neziskovou organizací OpenStreetMap Foundation. Vítejte v komunitě!

Cíle
  1. To map areas where people live at risk of disasters and crises by contributing to OpenStreetMap (OSM) so that individuals, communities and organizations can use the data and maps to better prepare and respond.
  2. To support OpenStreetMap , specifically the Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT), in developing technologies, skills, workflows, and communities.
Ethics
Lidé

Lidé jsou vždy důležitější než data. Všechny aktivity Missing Maps plně respektují nejlepší zájmy a potřeby komunity a jednotlivcům, před přidáním dat do OSM.

Všechny aktivity projektu Missing Maps jsou řízeny podle humanitárních principů humanity, neutrality, nestrannosti a nezávislosti. Následujeme HOT kód řízení.

Otevřené

Otevřené pod ODbL licencí: Při respektování pokynů a zkušeností OpenStreetMap Foundation (OSMF) a OSM, členské organizace projektu Missing Maps zajišťují, že všechna data, která nejsou příliš senzitivní, budou k dispozici zdarma dostupné pro použití.

Otevřené pro všechny tvůrce: Jakákoliv tvorba metodiky projektu Missing Maps, nástrojů, softwaru nebo technologie členských organizací projektu Missing Maps budou open source a umožní přispívání celosvětové síti dobrovolníků.

Otevřené pro všechny hlasy a perspektivy: Všechny aktivity projektu Missing Maps jsou navrženy tak, aby byly přístupné a otevřené účasti jednotlivců, komunit a organizací které chtějí přispět k cílům projektu Missing Maps.

Udržitelné

Kdykoliv je to možné, jsou aktivity projektu Missing Maps vždy podnikány ve spolupráci s lokálními jednotlivci, komunitami a organizacemi a vždy s úctou.

Aktivity projektu Missing Maps vybudují udržitelnou lokální kapacitu, zajistí přístup k nástrojům a technologiím pro mapovací komunitu, a poskytnou přístup k zaškolení pro jednolivce a komunity, se kterými pracují.

Spolupracující

Komunita Missing Maps bude společně pracovat za účelem sdílení, vývoje, vylepšení a implementace mapování a procesů sběru dat.

Členské organizace Missing Maps budou podporovat, růst a učit se od globální sítě digitálních humanitárních dobrovolníků.

Kvalita

Členské organizace Missing Maps zajistí, že pro všechny jejich aktivity bude připraven příslib kvality a kontrolní procesy. Jsme opatrní v případě rychlého sběru dat bez výrazného místního zapojení a vždy vynaložíme snahu k zajištění lokálního přístupu.

Členství

Členství na projektu Missing Maps je otevřeno jakékoliv nevládní organizaci, vzdělávacímu zřízení či občanským sdružením, která jsou ochotna přispívat k plnění cílů projektu a zároveň respektovat výše uvedené etické zásady. Schválení členství je zodpovědnost současných členských organizací.

Pokud máte zájem o zařazení organizace mezi členské organizace, kontaktujte nás prosím pomocí níže uvedeného formuláře.

Místní skupiny

Ceníme si toho, že jsou aktivity Missing Maps organizované komunitně – ať už stávající komunitou OSM nebo místními dobrovolníky Missing Maps.

Proto jsme vytvořili upravitelnou šablonu našeho loga, tak, abyste si jej mohli přizpůsobit třeba přidáním své země nebo svého města.

O Missing Maps

Missing Maps je umožněn díky následujícím organizacím.

Zakladatelé
arc logo brc logo hot logo msf logo
Členové
cartong logo netherlands red cross GIScience Heidelberg logo HeiGIT logo george washington-logo cadasta logo youthmappers logo healthsites logo canadian red cross logo ifrc logo german red cross logo crowd2map logo spanish red cross logo map kibera logo immap columbia logo adf haiti logo

OpenStreetMap

OpenStreetMap je nezisková dobrovolnická mapovací platforma která umožňuje vytváření otevřených dat. OpenStreetMap Foundation.