Mapování terénu

Zmapoval jsi úsek jak nejlépe šlo ze satelitních snímků a nyní chcete zmapovat svou lokalitu detailněji. Jsi zvědavý co dělat dál? Tahle část ti pomůže v orientaci plánování, realizaci a zpracovávání lokálního mapování.

Cílem této aktivity je zachytit perspektivu unikátních míst a lidí na mapu. Abys toho docílil, potřebuješ rozmanitou komunitu mapperů, kteří jsou schopni zastupovat lokalitu. Zavedení udržitelné kultury mapování vyžaduje čas a úsilí a existuje mnoho kroků, které můžete podniknout, abyste mohli začít, rozvíjet a vychovávat komunitu.

Nezapomeň: tohle není obsáhlý průvodce, ale pomocník jak začít.

OSM je vybudován dobrovolníky

OpenStreetMap je vytvářen dobrovolníky, kteří se o místa zajímají. Narozdíl od mnoha mapovacích platform, zisk není hnacím faktorem pro vytváření dat. Všichni jednotlivci mají jedinečnou perspektivu na naše okolí a to je kdy projekt OSM ožívá, kdy je přidána barva komunity. Mapa bude pouze tak dobrá, jako je hloubka a šířka konzulutujících hlasů za jejím naplněním. Místní znalost je základem pro vytváření obsáhlého a udržitelného zdroje od vaší komunity a pro ni. Zapojení širší komunity a zajištění jejich zapojení do vašeho projektu je klíčové.

Group of volunteers conduct surveys in the street

Než začnete mapovat

Než začnete mapovat, je důležité zhodnotit věci jako je zapojení komunity, bezpečnost, využití nástrojů a dlouhodobá údržba dat. Víme, že už se nemůžete dočkat, až se do toho "ponoříte", ale zvažte nejprve

Soukromí:

Měla by být tato oblast mapována veřejně? Navzdory vašim dobrým záměrům je důležité zvážit, zda a jak lze použít prostorové informace proti komunitě, kterou byste chtěli zmapovat. Mnoho komunit po celém světě je zvyklých mít podrobné veřejné mapy svých oblastí. Dokonce i zveřejnění minimálních informací může být pro některé komunity nebezpečné. Některým komunitám může vyhovovat zveřejňování některých informací, ale ne všech. Ačkoli nikdy nedosáhnete úplné shody všech členů komunity, je důležité toto zvážit ve všech fázích vaší práce.

MSF personnel host community meeting

Fyzická bezpečnost:

V průběhu sběru dat se lidé občas úplně zaberou do mapování a zapomenou sledovat svoje okolí. Mějte na paměti svou bezpečnost a zvažte následující:

 1. Sledujte své okolí! Nedívejte se pořád do clipboardu nebo telefonu.
 2. Některé oblasti mohou být více nebezpečné než jiné. Zvažte, kdy a kde budou mappeři vítáni. [A.] Pokud to bude možné, zvažte zajištění komunitního doprovodu a konzultujte místní pro zjištění nebezpečných oblastí. [B.] Ujistěte se, že v případě potřeby umí mappeři rychle vysvětlit váš projekt členům místní komunity. [C.] Je komunitě znám branding vaší organizace? Pokud ano, ujistěte se, že mappeři jsou jednoduše identifikovatelní jako člen vaší skupiny (viditelné logo apod.)
 3. Mějte list všech vašich mapperů, společně s informacemi kam jdou a kontaktními informacemi. Pokud se někdo ztratí, musíte vědět, jak jej najít! [A.] Vždy je podporován také tzv. buddy systém. [B.] Mohou mappeři kontaktovat organizátory projektu také během pobytu v komunitě a mimo ni? Pokud v místě není telefoní spojení, zvaže využití vysílaček [C.] Nabádejte vaše mappery, aby si s sebou brali externí materie, protože mapování může rychle vybít baterku telefonu. Naplánujte si kontrolu každé skupiny nejméně několikrát za den, pokud jsou v terénu delší dobu.
 4. Je možné nechat některá elektronická zařízení v kanceláři? Nedělejte ze sebe zbytečně terč pro krádeže.
 5. Jak se vaši mapeři dostanou na místo projektu? Pokud je necháte za sebou, zvažte určení bezpečného místa v případě, že si potřebují někde odpočinout během čekání, než se k nim vrátíte.
 6. Mají vaši mapeři dostatek jída a pití na celý den?
 7. Mají vaši mapeři ochranu proti slunci/ zimě / dešti?
 8. Pokud děláte dotazník/průzkum během cesty, vždy zajistěte někoho, kdo se bude plně věnovat řízení.

Kdo přispěje:

Jsou už v oblasti mappeři? Zkontaktovali jste je a zahrnuli do své práce? Jste z této komunity? Pokud ne, kdo bude vaším lokálním partnerem? Jak řeknete komunitě o vaší práci? OSM Flyers

Priority:

Jaké jsou vaše priority, jaké jsou priority vaší komunity? Jste ta správná osoba, která se vyjadřuje k danému tématu? Jste připraveni mluvit o tom, co děláte?

Stupnice/škála::

Chce jít pouze na mapovací procházku ve vaší ulici? Chcete zaznamenat pouze jeden typ vlastností? Plánujete mapování celého města?

Údržba dat:

Co chcete zachytit, jak to chcete zachytit, jak dlouho budou data přesná/relevantní? Jaký je váš plán pro udržení aktuálních dat? Máte pomocníky?

Porozumění vašim nástrojům

Missing Maps nespravuje nástroje sbírání dat, ale jsou zde některé z našich oblíbených zdrojů z OSM komunity:

 1. Open Data Kit - Open Data Kit byl vytvořen jako nástroj pro sběr mobilních dat pro nastavení omezená na zdroje. Za posledních 13 let projekt vyvinul dvě sady nástrojů (ODK, ODK-X), které se staly domovem pro komunitu uživatelů, realizátorů a vývojářů.
 2. KoBo - KoBoToolbox je sada nástrojů pro sběr dat v terénu pro použití v náročných podmínkách.
 3. Organic Maps - open source mobilní aplikace zdarma, která poskytuje offline mapy ze zdrojů OpenStreetMap dat.
 4. OSMAnd - mapa pro mapování a navigaci s volitelnou možností offline kapacity.
 5. Portable OpenStreetMap (POSM) - hardwarová/softwarová integrace vyvinutá pro mapování v terénu při nespolehlivém připojení k Internetu.
 6. OpenDroneMap - udržitelná řešení pro sběr, zpracování, analýzu a zobrazení leteckých dat pro podporu komunit, které se jimi zabývají.
Zpracování

Takže teď, když už jste sesbírali data o komunitě, budete potřebovat zadat tyto informace do OpenStreetMap. V závislosti na tom, jak jste data sesbírali, existuje několik způsobů, jak to provést:

 1. Přímé editory (Maps.Me; OSMAnd…)
 2. Urovnávnání mapových zápisků (poznámka=*) - někteří mapeři používají OSM editační aplikace k přidání zeměpisně označených zápisků do OSM, aby se na ně mohli později odkázat. Pokud jste to tak udělali, nezapoměňte projít své zápisky a udělejte žádoucí změny do map. Můžete snadno zobrazit všechny zápisky oblasti tím, že zapnete "Map Notes" překrytí v nastavení mapových vrstev v OpenStreetMap.
 3. Nahrávání Field Papers - po vytvoření zápisků na Field Papers, můžete nahrát obrázek na FieldPapers.org za účelem snadného včlenění zápisků pro digitalizaci v JOSM.
 4. GPS trasy, body a zápisky
 5. Zpracování fotek, značek, funkcí atd.
Dejte vaše data zpátky komunitě!

Dejte vaše data zpátky komunitě! Zvažte uspořádání setkání komunity za účelem sdílení zaktualizovaných map s místními podniky, vládami, organizacemi atd. Také zvažte sdílení svých dat se širším humanitárním světem skrz platformu jako je Humanitarian Data Exchange.